EN

Üretim ve Teknoloji


 

Doğada ömrünü tamamlamış olan farklı türdeki ağaçların, teknolojik donanımlı makine

parkurlarında parke taslağı haline getirilmesi ile lamine parkenin üretim öyküsü başlar.

Malzemenin cinsine göre değişen sürelerde (3 ay ile 1 yıl arası) istiflenerek açık alanda

bekletilen taslaklar, bilgisayarlı tam otomatik kurutma fırınlarında kurutulurlar. Lamine parke

üretiminde önemli bir yer kaplayan, çok titiz ve ileri teknoloji gerektiren bu kurutma işlemi

sonrasında, özel olarak iklimlendirilmiş kondisyonlama odalarında bekletilerek, oldukça

hassas makinelerde lamel haline getirilen bu malzemeler, sınıflara ayrılarak tasniflenirler. Bu

aşamadan sonra üst kat malzemeler bir araya getirilip, 2 ya da 3 tabaka halinde preslenerek

kalibre edilirler. Üst yüzeyine 1 kat astar 6 kat ultraviyole cila veya yağ uygulanan

malzemelerimiz, çok hassas makinelerde lamba ve zıvanalarından açılarak paketlenirler.


2.000.000 m² yıllık üretimiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük lamine parke üreticisi olan

Şerifoğlu Parke, TSE ve CE belgeleri kapsamında üretim yapmaktadır. Üretiminde farklı

ebatlarda ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen üç katlı, iki katlı ve kontrplaklı, natürel ve

birçok renk uygulaması ile tasarlanmış alternatifler bulunmaktadır. Lamine parkelerimiz;

yüzey ve kenar formuna göre; cilalı, yağlı, fırçalı, dalgalı ve V-kenar; diş formuna göre;

 

kilit ve klasik lamba zıvanalı sistem olarak üretilmektedir.