EN

Kalite Politikası


 

Firmamız çalışanlarını kendisine iç paydaş; müşterilerini, bayilerini ve bölge toplumunu ise dış

 

paydaş olarak görmektedir. 

 

Firmamızda kalite yönetim sistemi, tüm iş süreçlerinde kalite bilincinin var olması temeline dayanır.

 

Kalite felsefemiz;

 

• Yasalara, standartlara ve etik kurallara uygun davranan,


• Çevre ve doğaya önem veren bir yaklaşımla üretim yapan,


• Bayilerimizin gelişimine yardımcı olan,


• Müşterilerimizin korunmasına ve bilinçlenmesine önem veren,


• Sürdürülebilir gelişme ve teknoloji ile kaliteli yeni ürünler arayışı içinde olan,


• Satış sonrasında da müşterilerimizi yalnız bırakmayan,


• Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefleyen bir

 

aile olmaktır.